Uw ondernemersassistent
want u hoeft niet alles zelf te doen!

U hoeft niet alles zelf te doen, als ondernemersassistent kan ik u assisteren bij:

organiseren, redigeren, administreren, iets regelen of uitzoeken, klanten identificeren, sheets beheren, facturen nabellen of mails beantwoorden, content van een website of bij de promotie van uw product of dienst.


Ik ben Claudia Lukkien en ik wil u graag ondersteunen.
U helpen bij wat u wil bereiken, daar ben ik goed in. Anderen een dienst bewijzen, daar gebruik ik mijn mensenkennis voor.

U kunt verschillende zaken aan mij delegeren die u niet direct zelf hoeft te doen en ik ben (meestal) op afroep beschikbaar. Vooraf maken we dan per periode of opdracht nadere afspraken over:

  • doel-/ opdrachtformulering
  • welke betrokkenen er zijn
  • tijdsplan, hoeveel uren en wanneer
  • hoeveel budget, bijvoorbeeld maximum aantal uren
  • aanpak en actieplan
  • voortgangsbewaking en rapportage
  • benodigde middelen of systemen
  • communicatie, hoe en door wie
  • prijs en betaling. 


Bel of mail mij voor uw klus:
06-12199631 of clukkien2012@gmail.com
Volg mij ook op Twitter of LinkedIn.


Reacties